Umiejętności miękkie pracownika – czym są i jak je badać

Idealny pracownik posiada szereg kompetencji zarówno twardych, jak i miękkich. Oznacza to, że liczy się nie tylko merytoryczna wiedza i konkretne kompetencje specjalistyczne, ale też umiejętności interpersonalne oraz osobiste. O ile umiejętności twarde można bardzo łatwo zweryfikować, o tyle jest to znacznie trudniejsze w przypadku umiejętności miękkich – podlegają one bowiem subiektywnej ocenie.

Czym są umiejętności miękkie pracownika?

Najogólniej mówiąc, są to umiejętności społeczne oraz cechy psychofizyczne, które determinują zachowanie człowieka. Decydują one o tym, jak radzimy sobie w stresujących sytuacjach, a także w kontaktach z innymi ludźmi, ale nie tylko. Do podstawowych umiejętności miękkich istotnych z punktu widzenia pracodawcy należą m.in.:

 • komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętność motywowania zespołu, jak i siebie samego do pracy,
 • kreatywność,
 • asertywność,
 • inteligencja emocjonalna,
 • chęć rozwoju,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • zarządzanie czasem,
 • zdolności perswazyjne,
 • pozytywne nastawienie.

Jak badać umiejętności miękkie pracownika?

Kompetencje miękkie stanowią dopełnienie profilu kandydata i odgrywają bardzo ważną rolę w procesie rekrutacji. Dlatego warto zamieścić informację o nich w CV. Należy jednak pamiętać, że wielu pracodawców weryfikuje nie tylko kompetencje twarde, ale i miękkie. Nie jest to proste zadanie, dlatego coraz częściej firmy stawiają na kilkuetapowe rekrutacje wykorzystujące między innymi Assessment Center. Potencjalni pracownicy dostają do wykonania zadania, które należą do codziennych obowiązków na stanowisku, na które aplikują. AC może trwać kilka godzin, a nawet i kilka dni. Dzięki temu można obserwować ich pracę oraz zachowanie, a tym samym zweryfikować zarówno umiejętności twarde, jak i miękkie kandydata.

W badaniu umiejętności miękkich pracownika pomocne są również:

 • specjalne testy – odpowiednio skonstruowane pytania, zadania, przykładowe sytuacje z zestawem odpowiedzi do wyboru pomogą nakreślić profil danej osoby oraz poziom poszczególnych kompetencji,
 • metoda 360° – pracownik sam określa poziom swoich kompetencji, a podane przez niego informacje weryfikuje dodatkowo jego przełożony bądź też współpracownicy.

Badanie kompetencji miękkich wykonuje się zarówno u potencjalnych, jak i obecnych pracowników.

Comments for this post are closed.