Dla kandydata

Praca za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej to rozwiązanie dla osób szukających pracy po raz pierwszy jak i również dla osób, które chcą zmienić pracę.

Jeśli jesteś uczniem/studentem możesz z nami zdobyć swoje pierwsze doświadczenie zawodowe.

Możesz się zastanawiać dlaczego człowiek szukający pracy korzysta z usług Agencji Pracy, a nie kontaktuje się bezpośrednio z potencjalnym pracodawcą?

Agencja Pracy współpracuje nie z jednym ale z wieloma pracodawcami. Ci, zwłaszcza w okresach zwiększonej produkcji współpracują z agencjami bo to jest dla nich najwygodniejszy sposób rekrutacji. W jednym miejscu można zapoznać się z wieloma ofertami pracy.

Nasi pracownicy odpowiedzą na pytania dotyczące podjęcia pracy oraz pomogą Ci w wypełnieniu wszystkich dokumentów związanych z zatrudnieniem.

Przyjdź do naszego biura lub wyślij swoją aplikację emailem na adres: biuro@hr-system.com.pl

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Najczęściej zadawane pytania

 
Jaka jest procedura rejestracji w Agencji Pracy?

Możesz wypełnić ankietę w naszym biurze lub przesłać CV drogą elektroniczną. Nie pobieramy z tego tytułu żadnych opłat. Na podstawie danych zawartych w ankiecie (CV), po otrzymaniu zlecenia od konkretnego pracodawcy prowadzimy wstępną selekcję.. Osoby, których kwalifikacje zgodne są z oczekiwaniami zatrudniających proszone są na spotkanie, w trakcie którego wyjaśniamy szczegóły dotyczące charakteru pracy, warunków zatrudnienia itp. Jeżeli propozycja odpowiada osobie figurującej w naszej bazie danych – rozpoczyna pracę. Jeśli nie – poszukujemy nadal.


Kim jest Pracownik Tymczasowy?

Pracownik Tymczasowy jest to pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Agencję Pracy Tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy czasowej. Praca jest wykonywana na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu - Pracodawcy Użytkownika.


Kim jest Pracodawca Użytkownik?

Pracodawca Użytkownik jest to podmiot na rzecz, którego Pracownik Tymczasowy wykonuje pracę. Pracodawca Użytkownik nie zawiera z Pracownikiem Tymczasowym umowy o pracę, ale wykonuje niektóre obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem Pracownika Tymczasowego. Pracodawca Użytkownik wyznacza Pracownikowi Tymczasowemu zadania i kontroluje ich wykonanie.


Jakimi rodzajami ubezpieczeń objęty jest Pracownik Tymczasowy?

Pracownik Tymczasowy jest objęty takimi samymi ubezpieczeniami jak pracownicy m.in. Agencja jest zobowiązana do obliczania, potrącania i przekazywania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypełniania innych obowiązków jako płatnika tego podatku. Agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana do obliczania, potrącania i przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Pracownika Tymczasowego oraz prowadzenia stosownej ewidencji określonej w przepisach o ubezpieczeniu społecznym pracowników.


Z kim i jaki rodzaj umowy zawiera Pracownik Tymczasowy?

Pracownik Tymczasowy zawiera umowę o pracę z Agencją Pracy Tymczasowej. Zawierane są dwa rodzaje umów terminowych: umowa na czas określony albo umowa na czas wykonywania określonej pracy.


Od czego zależy wynagrodzenie Pracownika Tymczasowego? Kto je ustala?

Wynagrodzenie za pracę Pracownika Tymczasowego powinno być ustalone w umowie o pracę zawartej przez Pracownika Tymczasowego z Agencją Pracy Tymczasowej. Jednakże wysokość wynagrodzenia określa Pracodawca Użytkownik jedynie informując na piśmie Agencją o jego wysokości. Wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z wewnętrznymi przepisami o zasadach ustalania wynagrodzenia za pracę obowiązującymi u Pracodawcy Użytkownika. Agencja za swoje czynności nie obciąża w żaden sposób wynagrodzenia pracowniczego.


Kiedy następuje wypłata wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy, a kiedy z tytułu wykonywania umowy zlecenia ?

Pracownik Tymczasowy otrzymuje wynagrodzenie za pracę, 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu przepracowanym. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w dzień wolny od pracy lub inne święto, wówczas wynagrodzenie jest wypłacane o jeden dzień wcześniej. Wynagrodzenie dla wykonujących zlecenie jest wypłacane do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonywania zlecenia. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w dzień wolny od pracy lub inne święto, wówczas wynagrodzenie jest wypłacane o jeden dzień wcześniej.· Wypłata wynagrodzenia w postaci gotówkowej rozpoczyna się w dniach wyznaczonych zawsze po godzinie 11 00.


 

 

Kontakt

Agencja Pracy Tymczasowej – Biuro Obsługi Klienta w Tomaszowie Maz.

  785 11 12 12

biuro@hr-system.com.pl

ul.Wandy Panfil 5,
97-200 Tomaszów Maz.

Outsourcing Produkcji – Pakowanie, Termozgrzewanie, Etykietowanie

517 606 140

hr-system@hr-system.com.pl

ul.Spalska 111 E,
97-200 Tomaszów Maz.