APLIKUJ

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem Twoich danych osobowych jest HR SYSTEM z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 111E(dalej administrator). Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań rekrutacyjnych - obecnych i przyszłych.
  • Kategorie danych osobowych obejmują dane zawarte w ofercie pracy.
  • Dane osobowe zbierane w celu realizacji rekrutacji - obecnych jak i przyszłych - będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy
  • Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy z administratorem i podmioty współpracujące z administratorem.
  • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  • Posiadasz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu w celu przeprowadzenia rekrutacji.
  • Decyzje podejmowane wobec danych nie podlegają profilowaniu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HR SYSTEM w niniejszym procesie rekrutacyjnym jak i na potrzeby przyszłych rekrutacji

  Kontakt

  Agencja Pracy Tymczasowej – Biuro Obsługi Klienta w Tomaszowie Maz.

    785 11 12 12

  biuro@hr-system.com.pl

  ul.Wandy Panfil 5,
  97-200 Tomaszów Maz.

  Outsourcing Produkcji – Pakowanie, Termozgrzewanie, Etykietowanie

   44 724 77 67

  biuro@hr-system.com.pl

  ul.Spalska 111 E,
  97-200 Tomaszów Maz.