O komunikacji podczas rekrutacji

Kanały

To niezwykle szeroki temat, który rozważany jest od wieków – napisano o tym wiele książek i artykułów. Do dziś przeprowadza się analizy dotyczące przekazywania informacji między ludźmi oraz wyrażania i rozumienia uczuć. Komunikacja może odbywać się na różnych płaszczyznach – innymi słowy na kanałach. Podstawowe dwa to pisemny oraz ustny; skupmy się dzisiaj na ustnym. Informacje muszą być przekazywane od nadawcy do odbiorcy, który przyjmuje je do wiadomości (w jedną stronę bądź w obie). Muszą być także zakodowane – językowo lub pozajęzykowo, na przykład poprzez mimikę twarzy, wzrok czy dotyk.

Zakłócenia w komunikacji

Ponieważ trafne przekazanie informacji łączy się z całą siecią czynników, łatwo tutaj o wystąpienie zakłóceń – skup się na wyeliminowaniu ich. Mogą objawiać się w postaci wieloznaczności komunikatu, zastosowaniu niezrozumiałego języka czy wpływu osobistej perspektywy, przez który wiadomość zostanie błędnie zinterpretowana. Dlatego w różnych dziedzinach życia, gdzie mamy kontakt z innymi ludźmi, tak ważna jest umiejętność efektywnego porozumiewania się.

Komunikacja w pracy

A co ma wspólnego porozumiewanie się z rekrutacją czy życiem zawodowym? Odpowiedź brzmi: oczywiście wiele. Ton głosu, postawa czy mimika twarzy mogą mieć ogromny wpływ na to, jak odbierają Cię Twoi pracownicy, na przykład kiedy przekazujesz im uwagi czy polecenia. Świadomość tego, co przyczynia się do interpretacji Twoich wypowiedzi pozwoli Ci lepiej kreować wizerunek profesjonalnego bądź empatycznego szefa.

Rekrutacja

Jeśli kandydujesz na jakieś stanowisko, z pewnością Twoje kompetencje dotyczące porozumiewania się z innymi będą poddane ocenie. Potrafiąc wypowiadać się poprawnie językowo, wyczerpująco odpowiadać na pytania czy dostrzegać i taktownie poprawiać błędy u innych stajesz się wartościowym pracownikiem. W większości firm duże znaczenie ma praca w grupie, której podstawą jest dobra komunikacja. Szlifuj więc umiejętność tworzenia precyzyjnych, wyczerpujących i poprawnych językowo wypowiedzi, mowę ciała oraz konstruktywną krytykę, a z pewnością wzbogacisz Twój wizerunek.

Comments for this post are closed.