Umowy cywilnoprawne w 2022 roku w związku z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu

Polski Ład zakłada reformę systemu podatkowego, która wpłynie na wypłacane wynagrodzenia. Zmiany odnoszą się również do umów cywilnoprawnych. Osoby wykonujące usługi na podstawie umów zlecenia i o dzieło skorzystają z:

• nowej kwoty wolnej od podatku: 5 100 zł (przy dochodzie do 30 tys. zł)oraz
• podwyższonego progu podatkowego: 120 tys. zł.

Zleceniobiorcy nie będą mogli jednak odliczyć składki zdrowotnej w wysokości 7,75% od podatku. Nie skorzystają też z ulgi dla klasy średniej. Wpłynie to znacznie na mechanizm wyliczeń podatku.
Drugi próg podatkowy: Polski Ład  zakłada podniesienie drugiego progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł. Zleceniodawca ma obowiązek obliczania zaliczki na podatek dochodowy według 17% stawki podatku bez względu na wysokość dochodu uzyskanego przez zleceniobiorcę. Pobór zaliczki na podatek z zastosowaniem 32% stawki jest możliwy po złożeniu przez zleceniobiorcę wniosku o jej zastosowanie (art. 41a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Co bardzo ważne, przekroczenia progu powinien pilnować zleceniobiorca. Zleceniodawca rozpocznie pobieranie zaliczek naliczonych od wyższej stawki po złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego oświadczenia. Jeżeli oświadczenie nie  zostanie złożone lub nastąpi to za późno, przekroczenie drugiego progu zostanie rozliczone w zeznaniu rocznym (co przeważnie wiąże się z dopłatą). Kwota wolna od podatku
Wyliczanie wynagrodzenia zleceniobiorcy będzie uwzględniało kwotę wolną od podatku w trakcie miesiąca. Proces ten opiera się na złożeniu zleceniodawcy pisemnego wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek.
Prawo do złożenia wniosku przysługuje podatnikowi:
• którego roczne dochody nie przekroczą 30 tys. zł
oraz
• który nie osiąga dochodów z innych źródeł, od których pobierane są zaliczki na podatek z uwzględnieniem kwoty wolnej (np. z umowy o pracę lub z działalności gospodarczej).

Ważne: Podatnik składa wniosek odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Comments for this post are closed.