pit-2

PIT-2 – czym jest?

Polski Ład przynosi wiele zmian w systemach podatkowych, a jedną z większych nowości jest PIT-2. Oświadczenie to warto złożyć swojemu pracodawcy jak najszybciej. Skutkuje to zaś pomniejszeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Nie wszyscy jednak są dopuszczeni do skorzystania z nowej ulgi.

PIT-2 – Polski Ład

Oprócz wielu zmian podatkowych, w tym zasad rozliczenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, Polski Ład podwyższa kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł. Wraz z podwyżką wzrosła także kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Od nowego roku 2022 wynosi ona 425 zł miesięcznie.

W tym samym czasie zaczęły również obowiązywać nowe zasady rozliczenia składki zdrowotnej, a w nich zniesienie możliwości odliczania składki od podatku. Co za tym idzie, zwiększa się miesięczna zaliczka na podatek dochodowy, przez co pracownik zatrudniony na umowę o pracę może otrzymać pomniejszone wynagrodzenie. Aby tego uniknąć, można złożyć deklarację PIT-2.

Co to PIT-2? Jest to oświadczenie pracownika upoważniające pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. Stanowi ono podstawę dla zakładu pracy do stosowania kwoty wolnej w zaliczkach. Pracodawca może wówczas pomniejszyć je o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 425 zł. We wcześniejszych latach kwota ta wynosiła niespełna 44 zł miesięcznie, więc złożenie oświadczenia nie było aż tak istotne. PIT-2 wpływa na wysokość zaliczek pobieranych przez rok podatkowy. Dotyczy jednak wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Comments for this post are closed.