hr system komputer

Kto powinien złożyć PIT-2?

PIT-2 składa się dobrowolnie i jednorazowo, przed pierwszą wypłatą, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy. Osoby, które zaczynały pracę już w roku 2022, mogły zauważyć obecność tego oświadczenia wśród innych dokumentów przy podpisywaniu umowy. Istnieje jednak możliwość przyjęcia przez pracodawcę oświadczenia w dowolnym momencie roku podatkowego. Przekazywana powszechnie informacja, że oświadczenie należy złożyć przed podjęciem pracy lub na początku roku przed pierwszą wypłatą, stoi w kontrze z informacjami zamieszczonymi na stronach rządowych. Można na nich przeczytać, że nie będzie to skutkowało żadnymi negatywnymi konsekwencjami ani dla pracodawcy, ani dla pracownika. Złożony PIT-2 nie traci ważności i utrzymuje ją przed kolejne lata podatkowe aż do jego odwołania czy wycofania złożonego przez pracownika.

Jak wygląda sytuacja PIT-2 dla osób do 26 roku życia? Tacy pracownicy mają prawo korzystać z ulgi związanej z brakiem konieczności odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Wówczas nie mają oni obowiązku składać oświadczenia PIT-2. Mogą to zrobić dopiero po ukończeniu 26 roku życia.

Istnieją jednak sytuacje, w których pracownik nie powinien składać oświadczenia PIT-2. Dzieje się tak w przypadku emerytów, przedsiębiorców czy pracowników zatrudnionych na kilka etatów. Wieloetatowiec może złożyć PIT-2 tylko u jednego pracodawcy, aby obowiązywała tylko w przypadku jednej wypłaty w miesiącu. Składając swój podpis na dokumencie, pracownik oświadcza również, że nie pobiera emerytury bądź renty, nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracownik nie powinien również podpisywać oświadczenia, jeśli osiąga dochody z działalności gospodarczej lub z najmu bądź dzierżawy.

Jeśli pracownicy dopuszczeni do korzystania z PIT-2 nie złożą stosowanego oświadczenia, mogą doświadczyć niższej pensji na swoim koncie. Warto jednak pamiętać, że pieniądze te będzie można odzyskać przy zwrocie podatku w rozliczeniu rocznym. Po podpisaniu PIT-2 pracownik może otrzymywać wynagrodzenie na rękę wyższe o ok. 40 zł. Taki scenariusz zakłada jednak mniejszy zwrot podatku po rozliczeniu rocznym.

źródło: money.pl

Comments for this post are closed.